"Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu..."

Služby Božie – 2. nedeľa po Zjavení

o

Novinky

Udalosti