"Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo: lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu..."

Pôstna večiereň

o

Novinky

Udalosti