Na službách Božích vo sviatok Svätej Trojice budeme mať aj slávnosť konfirmácie a medzi dospelých členov cirkvi prijmeme dve dievčatá. Tešíme sa na vašu účasť!  Začíname už o 9:30.