Prosíme o modlitby a pomoc pre našich bratov a sestry na Kopaniciach – CZ Hodruša-Hámre, ktorým vyhorel Boží chrám. Potrebujú aj vymaľovať celý kostol. Za milodar na obnovu kostola vopred ďakujeme. Číslo účtu cirkevného zboru HodruViac