Bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, ako bolo na posledných Službách Božích vyhlásené, v nedeľu – 7.2.2016 – sa počas hlavných Služieb Božích uskutoční celozborový výročný konvent, na ktorom chcViac

Pozývame Vás na pôstne večierne. Venovať sa budeme tzv. antitézam, Ježišovým výrokom z Mt 5. Tešíme sa na Vás 🙂

  • Publikované
  • Od: Farár

Pozývame Vás na pôstne večierne. Venovať sa budeme tzv. antitézam, Ježišovým výrokom z Mt 5. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozývame Vás na pôstne večierne. Venovať sa budeme tzv. antitézam, Ježišovým výrokom z Mt 5. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozývame Vás na pôstne večierne. Venovať sa budeme tzv. antitézam, Ježišovým výrokom z Mt 5. Tešíme sa na Vás 🙂

Pozývame Vás na pôstne večierne. Venovať sa budeme tzv. antitézam, Ježišovým výrokom z Mt 5. Tešíme sa na Vás 🙂

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života i smrti si z tejto časnosti povolal našu spolusestru Máriu Hrnčiarovú, r. Chovancovú, vo veku nedožitých 85 rokov života. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sa v nádeji vzkriViac

Bratia a sestry, vnútromisijný výbor CZ pre Vás (pre nás) naplánoval a s Božou milosťou chce realizovať niekoľko podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ich zoznam je v nasledujúcej tabuľke. Nech sa páči, môžete si rezervovať dátumViac