So smútkom Vám oznamujeme, že Pán života i smrti z tejto časnosti povolal našu spolusestru Martu Cibulovú, r. Zambojovú vo veku nedožitých 69 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v nádeji vzkriesenia a života večného v sobotu, 2. aprViac

Naši konfirmandi spolu s konfirmandmi iných cirkevných zborov strávia víkend vo Veľkom Slavkove na konfirmačnom sústredení.

Nakoľko brat farár ide s konfirmandmi na víkendové sústredenie do Veľkého Slavkova a nebude a do nedeľného doobedia sa vrátiť nestihnú, z toho dôvodu sa služby Božie v Kozelníku konať nebudú. O to srdečnejšie ste všetci pozvaní na slViac

Posledné – veľkonočné vydanie zborového občasníka KALICH si môžete pozrieť aj v elektronickej (a farebnej 🙂 ) podobe. Nájdete ho v časti Zborový život, pod kolónkou Kalich Ďakujeme všetkým, ktorí doň prispeli!

  Milí priatelia, srdečne vás pozývame sledovať veľmi známe evanjelizačné večery proChrist, ktoré sa tento rok budú konať od 10. do 14. apríla, so začiatkom vždy o 18:00 hod. Kazateľmi budú tentokrát viacerí evanjelickí farári. Viac

  Milí priatelia, vnútromisijný výbor HOS v spolupráci s CZ Šahy nás srdečne pozýva na seniorátne stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční v ev. kostole v Šahách, a to 24. apríla o 15:00. Téma má názov: Poklad predreformácie. Iste toViac

Náš cirkevný zbor bude hostiť seniorátne stretnutie predkonfirmačnej i pokonfirmačnej mládeže, ktoré pripravuje Vnútromisijný výbor HOS v spolupráci s naším cirkevným zborom. Uskutoční sa v sobotu, 28. mája od 9:30 približne do 15:00,Viac