Milé deti, milí rodičia! S radosťou a láskou Vás pozývame prežiť jedno sobotné popoludnie na evanjelickej fare. Budeme mať  KLOBÚKOVÚ PÁRTY! Tešia sa na Vás vedúci detskej besiedky, ktorí majú pripravený veľmi zaujímaViac

    10. júna sa vo viacerých mestách a obciach Slovenska otvoria dvere kostolov a modlitební pre všetkých. Opäť je tu totiž Noc kostolov. Do tohto projektu sa po niekoľký krát zapoja aj cirkvi a kresťanské spoločenstvá v BanskejViac

    Milé deti, milí rodičia, vnútromisijný výbor HOS a cirkevný zbor Baďan – filiálka Beluj pozývajú všetky deti nášho seniorátu (od 0 do 12 rokov) na veľmi milé a požehnané stretnutie. Pripravili si pre nás rôzne súViac

Milí rodičia, milé deti, dovoľte nám dať Vám do pozornosti Denný detský tábor, ktorý organizuje náš cirkevný zbor. Tábor je určený pre deti vo veku 5-11 rokov. Uskutoční sa v dňoch 11.7. – 15.7. 2016 (každý deň od 9:00 do 15:3Viac

Milí priatelia, bratia a sestry, radi by sme Vás pozvali stráviť štvrtkový podvečer v príjemnej atmosfére a spoločnosti. V modlitebni na Bankách organizujeme zborové posedenie, na ktorom sa, okrem iného, budú podávať aj výborné halušky Viac

Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Srdečne vás pozdravujem bratia a sestry. Volám sa Peter Ferenčík, pochádzam z Prešova a dňom 15. 8. 2016 som bol menovaný za námestného farára do vášho cirViac