Bratia a sestry, dávam vám do pozornosti, že služby Božie v mesiaci október na Kopaniciach a v Banskej Belej budú vymenené, to znamená, že v 1. nedeľu v mesiaci budú služby Božie o 8,30 hod. na Kopaniciach a v 3. nedeľu o 8,30 hod. v BanskeViac

Občianske združenie Andreja Sládkoviča opäť začalo rozvíjať svoju činnosť. V mesiaci október a november pripravuje dve stretnutia. Cieľom združenia je rozširovať aktívnu účasť občanov pri vytváraní kultúrnych a spoločenských poduViac

Srdečne vás všetkých pozývam na „Popoludnie s Tranosciusom“, ktoré sa bude konať v nedeľu 9. 10. 2016 o 16,00 hod. na evanjelickej fare v Banskej Štiavnici. Stretnutie sa koná pri príležitosti 380. výročia prvého vydania spevníViac

Srdečne vás pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 10. 2016 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici. Cieľom stretnutia je pripomenúť si život a dielo Svetozára Hurbana Vajanského, Viliama Paulinyho Tótha, ĽudovíViac