Ako kresťania nemôžeme plnohodnotne existovať ak nebudeme poznávať Bibliu – Božie Slovo. Ono je tým meradlo, s ktorým máme porovnávať naše životy. Veď práve ono má moc preniknúť do špiku kosti a má schopnosť posudzovať zmýšľanie nášho srdca (Žd 4,12).

Biblické hodiny sú tu práve na to, aby sme toto Slovo spoznávali viac, hlbšie a spoločne. Každý je medzi nami viac než vítaný! A nezabudnite si svoju Bibliu ☺

Stretávame sa na tomto mieste:
Banská Štiavnica: každá druhá streda, 17:00 – Domov Márie (Zariadenie sociálnych služieb) na sídlisku Drieňová