Bratia a sestry, milí členovia cirkevného zboru, ako bolo na posledných Službách Božích vyhlásené, v nedeľu – 7.2.2016 – sa počas hlavných Služieb Božích uskutoční celozborový výročný konvent, na ktorom chcViac

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života i smrti si z tejto časnosti povolal našu spolusestru Máriu Hrnčiarovú, r. Chovancovú, vo veku nedožitých 85 rokov života. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sa v nádeji vzkriViac

Bratia a sestry, vnútromisijný výbor CZ pre Vás (pre nás) naplánoval a s Božou milosťou chce realizovať niekoľko podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ich zoznam je v nasledujúcej tabuľke. Nech sa páči, môžete si rezervovať dátumViac

So smútkom Vám oznamujeme, že Pán života i smrti z tejto časnosti povolal našu spolusestru Martu Cibulovú, r. Zambojovú vo veku nedožitých 69 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v nádeji vzkriesenia a života večného v sobotu, 2. aprViac

Nakoľko brat farár ide s konfirmandmi na víkendové sústredenie do Veľkého Slavkova a nebude a do nedeľného doobedia sa vrátiť nestihnú, z toho dôvodu sa služby Božie v Kozelníku konať nebudú. O to srdečnejšie ste všetci pozvaní na slViac

Posledné – veľkonočné vydanie zborového občasníka KALICH si môžete pozrieť aj v elektronickej (a farebnej 🙂 ) podobe. Nájdete ho v časti Zborový život, pod kolónkou Kalich Ďakujeme všetkým, ktorí doň prispeli!