Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Srdečne vás pozdravujem bratia a sestry. Volám sa Peter Ferenčík, pochádzam z Prešova a dňom 15. 8. 2016 som bol menovaný za námestného farára do vášho cirViac

Stáva sa vám, že si zabudnete spevník, pašie, alebo funebrál? S aplikáciou Evanjelický spevník pre smartfóny s operačným systémom Android ich máte vždy zo sebou. Stačí kliknúť na tento odkaz: Evanjelický spevník pre Android a kliknúViac

Bratia a sestry, dávam vám do pozornosti, že služby Božie v mesiaci október na Kopaniciach a v Banskej Belej budú vymenené, to znamená, že v 1. nedeľu v mesiaci budú služby Božie o 8,30 hod. na Kopaniciach a v 3. nedeľu o 8,30 hod. v BanskeViac

Občianske združenie Andreja Sládkoviča opäť začalo rozvíjať svoju činnosť. V mesiaci október a november pripravuje dve stretnutia. Cieľom združenia je rozširovať aktívnu účasť občanov pri vytváraní kultúrnych a spoločenských poduViac

Srdečne vás všetkých pozývam na „Popoludnie s Tranosciusom“, ktoré sa bude konať v nedeľu 9. 10. 2016 o 16,00 hod. na evanjelickej fare v Banskej Štiavnici. Stretnutie sa koná pri príležitosti 380. výročia prvého vydania spevníViac

Cirkevný zbor ECAV v Banskej Štiavnici Vás pozýva dňa 30.10.2016 na slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bude Mg. Milan Krivda, biskup Západného dištrikViac

Srdečne vás pozývam na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 11. 10. 2016 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici. Cieľom stretnutia je pripomenúť si život a dielo Svetozára Hurbana Vajanského, Viliama Paulinyho Tótha, ĽudovíViac