Výsledok ankety o najobľúbenejšej piesni: 1. miesto s 11 hlasmi obsadila pieseň č. 642 „Šla svetom láska nebeská“, 2. miesto obsadila pieseň č. 475 „Smieť žiť pre Krista“ s 9 hlasmi, na 3. mieste sa so 6 hlasmi zhodneViac

Milí bratia a sestry, srdečne Vás pozývame na spoločné sledovanie evanjelizačného podujatia ProChrist 2017, ktoré bude prebiehať počas nasledujúceho týždňa od stredy 26. do nedele 30. apríla. Toto podujatie organizované členmi ECAV a vysViac

So smútkom Vám oznamujeme, že Pán života i smrti z tejto časnosti povolal nášho brata Štefana Puškára vo veku 73 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v nádeji vzkriesenia a života večného v utorok, 5. septembra 2017 o 15:00 v dome smViac

Vážené sestry a milí bratia v cirkevnom zbore Banská Štiavnica, moje meno je Milan Bartko. Od 21. augusta 2017 som zborovým kaplánom v Banskej Štiavnici. Narodil som sa 22. júla 1987 v Poprade. Pochádzam zo Svitu, kde som chodieval do evanjelicViac

So smútkom Vám oznamujeme, že Pán života i smrti z tejto časnosti povolal našu spolusestru Irenu Cvečkovú, rod. Sleziakovú vo veku 78 rokov. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v nádeji vzkriesenia a života večného v piatok, 13. októbra 201Viac