Milé sestry a drahí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018 vás všetkých srdečne pozývame na modlitebné stretnutia v kresťanských cirkvách v Banskej Štiavnici. Príďte sa duchovne povzbudiViac

Milí bratia a sestry, pozývame Vás na noc kostolov 2018, ktorá sa uskutoční už tento piatok (25. mája). Kostoly ECAV a RKC a modlitebňa BJB budú otvorené v čase od 18:00 do 22:00. V našom kostole o 18:00 a v modlitebni Bratskej jednoty baptisViac

Milí bratia a sestry, 1. júna o 18:00 hod. Vás pozývame do nášho kostola na umelecké pásmo slova a hudby „Vrúcna ľúbosť“ o Andrejovi Sládkovičovi a o jeho veľkej láske k Júlii Sekovičovej (vedeli ste, že Marína nebola jeho Viac

POZOR – DÔLEŽITÝ OZNAM: Milí bratia a sestry, už túto nedeľu (28. októbra) sa nám na služby Božie v Banskej Štiavnici príde predstaviť mladý kňazský pár – manželia Jaroslav a Eunika Jurkovci – ktorí by sa eventuálne Viac

Milí bratia a sestry, dávam Vám do pozornosti, že v pondelok 5. novembra sa o 16:00 uskutoční na farskom úrade (Dolná ružová 10) zápis do 1. ročníka konfirmačnej prípravy. Záujemcov o konfirmačnú prípravu pozývame, aby sa ho v sprievodViac

Milí bratia a sestry, pozývame Vás na zajtrajšie služby Božie, ktorými otvárame nový cirkevný rok – je totiž 1. adventná nedeľa. Táto nedeľa však bude význačná i tím, že medzi nami privítame manželov Jurkovcov – novovymeViac