Cirkevný zbor ECAV v Banskej Štiavnici Vás pozýva dňa 30.10.2016 na slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. výročia posvätenia evanjelického chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bude Mg. Milan Krivda, biskup Západného dištrikViac

(ZDROJ: Foto:J. Bernáthová) V piatok 25. 5. 2018 sa uskutočnil 8. ročník Noci kostolov, počas ktorej boli otvorené mnohé kostoly a modlitebne na Slovensku. Banská Štiavnica je, a to nielen počas tejto noci, jedným z najžiarivejších miest naViac

Milí bratia a sestry, pozývame Vás na zajtrajšie služby Božie, ktorými otvárame nový cirkevný rok – je totiž 1. adventná nedeľa. Táto nedeľa však bude význačná i tím, že medzi nami privítame manželov Jurkovcov – novovymeViac