Ježiš povedal: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im…“ (Mk 10,14)

Detská besiedka je miestom pre našich najmenších. Vyučuje sa počas hlavných Služieb Božích v Banskej Štiavnici. Cez prvú pieseň deti prichádzajú k oltáru, kde prijmú požehnanie a spolu s učiteľmi odchádzajú na detskú besiedku.

Čo všetko ťa na besiedke čaká?

  • biblický príbeh
  • krásne piesne
  • kamaráti
  • spoločné hry, zábava aj občerstvenie
  • výroba rôznych krásnych vecičiek
  • nacvičovanie programov
  • skvelí učitelia

V lete pre naše deti pripravujeme tábor.
Určite ťa medzi nami radi uvidíme!

Poverení učitelia detskej besiedky:
Bc. Katarína Zorvanová
Mgr. Róbert Zacharovský