Náš cirkevný zbor vydáva aj svoj časopis. Má charakter občasníka. Ak rád/rada píšeš, skladáš básne či kreslíš, neváhaj prispieť k obohateniu nášho časopisu.

Zodpovedná je sestra presbyterka Adriana Matejková.

Kalich december 2015

Kalich Vianoce 2015

Kalich marec 2016

Kalich Veľká noc 2016

Kalich vianoce 2016

Kalich Vianoce 2016

Kalich december 2015

Kalich Veľká noc 2017

Kalich december 2015

Kalich Vianoce 2017

Kalich december 2015

Kalich Veľká noc 2018

Kalich Veľká noc 2019

Kalich Veľká noc 2019