Konfirmácia je slávnostný akt, keď mladý človek sám za seba vyznáva pred cirkevným zborom svoju vieru, priznáva sa k svojmu krstu a je následne slávnostným spôsobom prijatý za dospelého člena cirkevného zboru. To sa v našom cirkevnom zbore deje spravidla v polovici mája na Službách Božích.

Tejto chvíli predchádza dvojročná príprava pozostávajúca z učenia sa základných poznatkov o kresťanskej viere, evanjelickom učení, zbožnosti a dejinách, a samozrejme o Písme Svätom a jeho pravdách.

Pri vyučovaní konfirmácie používame Bibliu, evanjelický spevník a príručku Verím a sľubujem (Miroslav Hvožďara ml.), ktorú je možné zakúpiť si na farskom úrade.

Podľa cirkevnoprávnych predpisov je konfirmačná príprava podmienená účasťou na evanjelickom náboženstve
Na prípravu sa deti prihlasujú v 12. roku života (konfirmovaní sú v 14. roku).
Prihlasovanie do 1. ročníka konfirmačnej prípravy býva zväčša v polovici septembra.
Pre konfirmandov 1. ročníka býva v našom zbore organizovaná konfirmačná víkendovka.

V cirkevnom zbore konfirmujeme aj dospelých.

Prihlášku na konfirmáciu si môžete stiahnuť v časti Dokumenty alebo vypýtať na farskom úrade.

Tento rok konfirmáciu vyučujeme nasledovne:
1. ročník: Pondelok, 14:30 – Zborová miestnosť, farský úrad
2. ročník: Pondelok, 14:30 –Kancelária , farský úrad