Aj náboženstvo je priestorom, kde sa formuje kresťanská viera či kresťanská identita. Je to jedinečný čas, keď sa žiaci môžu pýtať, debatovať a samozrejme aj učiť. Pri vyučovaní náboženskej výchovy sa riadime platnými osnovami.

Na území nášho CZ je niekoľko škôl, základných aj stredných. Evanjelické náboženstvo vyučujeme zatiaľ len na školách základných a to nasledovne:

Banská Belá
Streda, 13:35-14:20 – ZŠ s MŠ

Banská Štiavnica
Utorok, 12:30-13:15 – ZŠ Jozefa Kollára
Štvrtok, 1. stupeň, 12:25-13:10 – ZŠ Jozefa Horáka
Štvrtok, 2. stupeň, 13:15-14:00 – ZŠ Jozefa Horáka

Svätý Anton
Streda, 12:15-13:00 – ZŠ F. Coburga

Štiavnické Bane
Piatok, 12:45-13:30 – ZŠ s MŠ M.Hella