22. nedeľa po Svätej Trojici

12.11.2017

List apoštola Pavla Filipským 1. kapitola, 1. – 11. verš