2. nedeľa po Zjavení

14.01.2018

Biblický text: List Rímskym, 12. kapitola, 9. – 21. verš