2. nedeľa adventná

10.12.2017

Biblický text: Evanjelium podľa Lukáša 21. kapitola, 25. – 33. verš