1. nedeľa po sv. Trojici; Nedeľa Diakonie; Sk 11, 27-30