Posledná nedeľa cirkevného roku

26.11.2017

Biblický text: 2. list Petra 3. kapitola, 8. – 14. verš