2. slávnosť vianočná. Pamiatka Štefana mučeníka

26.12.2017

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 23. kapitola, 34. – 39. verš