1. nedeľa adventná

03.12.2017

Biblický text: Jeremiáš 23. kapitola, 5. – 8. verš