Predposledná nedeľa po Svätej Trojici

19.11.2017

Biblický text: Evanjelium podľa Matúša 25. kapitola, 32. – 33. verš