Zjavenie Krista Pána mudrcom. Epifánia

06.01.2018

Biblický text: List apoštola Pavla Efezským 2. kapitola, 11. – 18. verš