17. nedeľa po Svätej Trojici

08.10.2017

Biblický text: List apoštola Pavla Efezským 6. kapitola, 1 – 6 verš