kostol, vnútro

Služby Božie sú vrcholným stretnutím cirkevného zboru. V chráme Božom sa schádzame spoločne ako príslušníci viacerých generácií, aby sme počúvali Božie Slovo a nechali sa ním povzbudiť, aj napomenúť. Zároveň na nich Pána Boha chválime piesňami a modlitbami a prijímame sviatosti.

Na Službách Božích sa stretávame nasledovne:

Banská Štiavnica 10:30 Každá nedeľa, kostol
Banská Belá 8:30 1. nedeľa v mesiaci, modlitebňa
Kozelník 8:30 2. nedeľa v mesiaci, obecný úrad
Dekýš a Banky 14:00 príležitostne, kostol; modlitebňa
Kopanice (CZ Hodruša-Hámre) 8:30 3. nedeľa v mesiaci, modlitebňa
Banská Hodruša (CZ Hodruša-Hámre) 8:30 4. nedeľa v mesiaci, kostol
Žarnovica (CZ Hodruša-Hámre) 14:30 1. nedeľa v mesiaci, kultúrny dom

Poznámka: Cirkevný zbor Hodruša-Hámre je dlhodobo administrovaný z Banskej Štiavnice.