Spevokol je spoločenstvom pre všetkých, ktorí majú radi spev. Biblia nás na niekoľkých miestach vyzýva, aby sme spievali Hospodinu a oslavovali Ho vďačným hlasom. Piesňami, ktoré nacvičíme chceme poslúžiť aj na Službách Božích. Po dlhšej prestávke sa nám z Božej milosti podarilo toto malé spoločenstvo obnoviť. Budeme veľmi radi ak sa pridáte. Vítaní sú všetci, aj muži aj ženy! Dirigent: Bc. Róbert Zacharovský