Veľkonočné vystúpenie detí 2016

Slávnostné otvorenie expozície 2011