Vy (spolu) ste telo Kristovo a každý osve (Jeho) úd“ (1K 12,27).

Božie Slovo prirovnáva cirkev k živému organizmu, k telu Kristovmu, kde je každý jeden úd dôležitý (1K 12). Práve z tohto dôvodu má byť cirkevný zbor priestorom, kde sa človek so svojimi darmi môže realizovať, spoznávať Božiu lásku a rásť vo viere. Sme Pánu Bohu vďační, že sa môžeme, okrem nedele, stretávať aj na iných – menších či väčších – spoločenstvách. Veríme, že si nájdete svoje miesto a budete rozvíjať talenty, ktoré vám boli dané.

Služby Božie

Detská besiedka

Raňajky pre ženy

Raňajky pre mužov

Filmové večery

Turistika s Božím slovom

Detský tábor

Zborové výlety

Konfirmácia

Dorast

Biblické hodiny

Spevokol

Náboženstvo

Kalich